STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU

Olkusz, Małopolskie, Gęsia 25
KRS: 0000016137 , NIP: 6371925652 , REGON: 357203838
star star star

Cele statutowe

Naszym celem jest niesienie pomocy innym poprzez: 1. Działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. 2. Prowadzenie działalności pomocowej, poprzez: a) Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. b) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. c) Promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. d) Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej...Rozwiń
Naszym celem jest niesienie pomocy innym poprzez: 1. Działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych. 2. Prowadzenie działalności pomocowej, poprzez: a) Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. b) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. c) Promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. d) Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, ubogim, zdesperowanym i uzależnionym. e) Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 931.028,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.800,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 933.828,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona