GORLICKI KLUB PIŁKI SIATKOWEJ

Gorlice, Małopolskie, Konopnickiej 6 A/1
KRS: 0000016129 , NIP: 7381778957 , REGON: 490826281

Cele statutowe

1)Promocja, popieranie wszelkich formkultury fizycznej (sportu) na rzecz ogółu społeczności, w szczególności popularyzację, rozwijanie i upowszechnianie piłki siatkowej, w kraju i za granicą, w środowisku dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych; 2) Działanie na rzecz integracji różnych środowisk, w szczególności sportowych; 3) szeroko pojęta promocja wizerunku regionu Gorlic i jego środowiska sportowego, w kraju i zagranicą; 4) Dbanie o zapewnienie warunków do rozwijania umiejętności sportowyc...Rozwiń
1)Promocja, popieranie wszelkich formkultury fizycznej (sportu) na rzecz ogółu społeczności, w szczególności popularyzację, rozwijanie i upowszechnianie piłki siatkowej, w kraju i za granicą, w środowisku dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych; 2) Działanie na rzecz integracji różnych środowisk, w szczególności sportowych; 3) szeroko pojęta promocja wizerunku regionu Gorlic i jego środowiska sportowego, w kraju i zagranicą; 4) Dbanie o zapewnienie warunków do rozwijania umiejętności sportowych i udziału w sporcie kwalifikowanym, w szczególności dzieci i młodzieży; 5) propagowanie wśród społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży modelu organizacji wolnego czasu poprzez uczestnictwo w działalności sportowej; 6.Kształtowanie własnych postaw, norm moralnych i etycznech, w szczególności wśród osób będących członkami klubu; 7. kultywowanie tradycji klubów sportowych- poprzedników Gorlickiego Klubu Piłki Siatkowej, tj.KS"Górnik" Gorlice,GKS "Glinik"; 8. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubu oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, regulaminów oraz innych przepisów i zasad regulujących uprawianie sportu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 113.680,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 18.984,18 zł
Razem 132.664,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona