KLUB SPORTOWY "OLKUSZ" W OLKUSZU

Olkusz, Małopolskie, 29 Listopada 12A
KRS: 0000015573 , NIP: 6370005978 , REGON: 001242550

Cele statutowe

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ ORGANIZOWANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA UPRAWIANIA SPORTU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Klub podejmuje działania mające na celu aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów co jest zgodne z celami statutowymi. Organizowanie odpowiednich warunków uprawiania sportu odbywa się poprzez rozwijanie dostępnej bazy sportowej wykorzystywane...Rozwiń
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ ORGANIZOWANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA UPRAWIANIA SPORTU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Klub podejmuje działania mające na celu aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów co jest zgodne z celami statutowymi. Organizowanie odpowiednich warunków uprawiania sportu odbywa się poprzez rozwijanie dostępnej bazy sportowej wykorzystywanej do prowadzenia treningów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 133.990,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 95.240,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 166.182,68 zł
Razem 395.412,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona