PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "PODKARPACIE"

Przemyśl, Podkarpackie, Adama Mickiewicza 24
KRS: 0000015183 , NIP: 7951366224 , REGON: 650186168
star star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych narządu wzroku. Przemyski Klub "PODKARPACIE" działa na terenie województwa podkarpackiego. Członkiem Klubu może być osoba niewidoma i słabowidząca zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe...Rozwiń
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych narządu wzroku. Przemyski Klub "PODKARPACIE" działa na terenie województwa podkarpackiego. Członkiem Klubu może być osoba niewidoma i słabowidząca zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby nie spełniające powyższych wymagań. Do klubu mogą przystąpić osoby niezależnie od wieku. Klub współpracuje również osobami nie zrzeszonymi a chętnymi do uprawiania sportu i turystyki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.269.234,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 42.056,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 56.607,68 zł
Razem 3.367.898,53 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona