STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO GRYF GORĘCZYNO

Goręczyno, Pomorskie, Sportowa 30
KRS: 0000014505 , NIP: 5891699078 , REGON: 192010989
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 2) promowanie i propagowanie postaw obywatelskich 3) poprzez sport rozwijanie nauki, kultury, oświaty 4) poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym 5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 6) krajoznastwo oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.064,01 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 31.064,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona