STARACHOWICKI KLUB "AMAZONEK"

Starachowice, Świętokrzyskie, Radomska 72
KRS: 0000014503 , NIP: 6641846633 , REGON: 291039812

Cele statutowe

1. Dostarczanie praktycznego i emocjonalnego wsparcia kobietom chorym na raka piersi zarówno przed jak i po operacji. 2. Informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu. 3. Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji. 4. Podnoszenie kondycji psychicznej kobiet, ułatwianie im podejmowania właściwych decyzji i znalezienia motywacji do powrotu do zdrowia i normalnego trybu życia. 5. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenia rehabilitacji społecznej. 6....Rozwiń
1. Dostarczanie praktycznego i emocjonalnego wsparcia kobietom chorym na raka piersi zarówno przed jak i po operacji. 2. Informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu. 3. Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji. 4. Podnoszenie kondycji psychicznej kobiet, ułatwianie im podejmowania właściwych decyzji i znalezienia motywacji do powrotu do zdrowia i normalnego trybu życia. 5. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenia rehabilitacji społecznej. 6. Prowadzenie telefonu zaufania. 7. Informowanie społeczności miasta i regionu o problematyce chorób nowotworowych, ich rofilaktyce i badaniach umożliwiających wczesne wykrycie choroby. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 82.514,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 82.514,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona