STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU "DINO"

Targanice, Małopolskie, Cisowa 1
KRS: 0000014149 , NIP: 5512285474 , REGON: 356309782
star star star star

Cele statutowe

Najważniejsze cele realizowane przez Stowarzyszenie to:  Podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych zespołu.  Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności zespołu.  Rozwijanie uzdolnień twórczych i odtwórczych, tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.  Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej.  Upowszechnianie wśród członków i w środowisku działalności artystycznej dzieci i młodzieży.  Opieka...Rozwiń
Najważniejsze cele realizowane przez Stowarzyszenie to:  Podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych zespołu.  Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności zespołu.  Rozwijanie uzdolnień twórczych i odtwórczych, tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.  Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej.  Upowszechnianie wśród członków i w środowisku działalności artystycznej dzieci i młodzieży.  Opieka nad animatorami działalności kulturalnej dzieci i młodzieży.  Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień (bez papierosa, alkoholu i narkotyków).  Propagowanie form, sposobów higienicznego trybu życia i kulturalnego spędzania wolnego czasu.  Wpajanie dzieciom zasad współżycia w grupie, w atmosferze przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnej pomocy.  Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.  Promocja i organizacja wolontariatu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków tworząc strukturę organizacyjną zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 116.962,06 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 116.962,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona