STOWARZYSZENIE "RODZINA MIŁOŚCI OFIARNEJ"

BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie, AL. KAR. WYSZYŃSKIEGO 58
KRS: 0000013726 , NIP: 5542400514 , REGON: 092792127

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie: wsparcia duchowego w oparciu o zasady etyki katolickiej, wsparcia psychicznego, materialnego i prawnego, opieki duszpasterskiej, kształtowania postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestniczeniu w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych skutkami alkoholizmu, poszukiwanie ośrodków i metod leczenia, edukacji, stymulacji rozwoju i opieki prawnej osób niepełnos...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie: wsparcia duchowego w oparciu o zasady etyki katolickiej, wsparcia psychicznego, materialnego i prawnego, opieki duszpasterskiej, kształtowania postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestniczeniu w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych skutkami alkoholizmu, poszukiwanie ośrodków i metod leczenia, edukacji, stymulacji rozwoju i opieki prawnej osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi skutkami alkoholizmu, organizacja wypoczynku wakacyjnego dla rodzin osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia odpoczynku rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu społecznego i znalezienia swego miejsca w społeczeństwie, dbanie o harmonijny rozwój dzieci z rodzin osób niepełnosprawnych i zagrożonych skutkami alkoholizmu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 235.026,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 257,87 zł
Pozostałe 686,68 zł
Razem 235.971,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona