KLUB SPORTOWY "BRONOWIANKA"

Kraków, Małopolskie, Zarzecze 124 A
KRS: 0000013511 , NIP: 6771837495 , REGON: 001274544

Cele statutowe

Celem działalności Klubu jest propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju sportu wyczynowego i masowego, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w wymiarze profesjonalnym i amatorskim, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych wśród swoich członków oraz ogółu społeczeństwa. Realizuje zadania określo...Rozwiń
Celem działalności Klubu jest propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju sportu wyczynowego i masowego, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w wymiarze profesjonalnym i amatorskim, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych wśród swoich członków oraz ogółu społeczeństwa. Realizuje zadania określone w art.4 ust. 1 pkt 2,3,4,6,7,10,13,14,17,19,26,27,30,32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 458.448,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 111.858,50 zł
Działalność Gospodarcza 1.092.021,59 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 28.163,89 zł
Razem 1.690.492,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne