ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Zielona Góra, Lubuskie, Aleja Wojska Polskiego 9
KRS: 0000013459 , NIP: 9291316384 , REGON: 970397673
star star star star

Cele statutowe

CELEM ZUTW JEST PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, a także kultury fizycznej i sportu) POLEGAJĄCEJ NA : 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych, 2. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i usprawniających dla osób starszych, 3. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowa...Rozwiń
CELEM ZUTW JEST PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, a także kultury fizycznej i sportu) POLEGAJĄCEJ NA : 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych, 2. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i usprawniających dla osób starszych, 3. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego, sprawności intelektualnej oraz fizycznej, 4. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych, 5. udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej w dążeniu do podniesienia życia ludzi starszych, 6. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się, 7. upowszechnienie polityki gerontologicznej, 8. szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami, 9. wspieraniu idei wolontariatu, 10. innych działań społecznych i profilaktycznych, zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.812,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 194.987,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.238,63 zł
Pozostałe 286.525,30 zł
Razem 492.563,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona