STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PONIATOWA, Lubelskie, MŁODZIEŻOWA 6
KRS: 0000012774 , NIP: 7171602212 , REGON: 431211499
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i dziecka, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów. Działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie jest działalnością nieo...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i dziecka, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów. Działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie jest działalnością nieodpłatną lub odpłatną, z której dochód przeznacza się na cele statutowe. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.221.658,56 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 335,04 zł
Pozostałe 8.470,04 zł
Razem 3.230.463,64 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona