RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT W RZESZOWIE

Rzeszów, Podkarpackie, Słowackiego 24/62
KRS: 0000012533 , NIP: 8132742464 , REGON: 690520653
star star star star

Cele statutowe

Zgodnie z zatwierdzonym Statutem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt za cele statutowe organizacji uznaje się następujące cele realizowane w formie nieodpłatnej lub odpłatnej: 1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych. 2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzega...Rozwiń
Zgodnie z zatwierdzonym Statutem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt za cele statutowe organizacji uznaje się następujące cele realizowane w formie nieodpłatnej lub odpłatnej: 1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych. 2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.445.127,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.700,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 52.393,12 zł
Razem 1.506.220,45 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona