STOWARZYSZENIE NA RZECZ WIEJSKICH DZIECI I OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Ciechanów, Mazowieckie, Wazonowa 3
KRS: 0000012301 , NIP: 5252177195 , REGON: 010914749

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia Na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku jest grupowanie ludzi dobrej woli do działania na rzecz dzieci i osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych wywodzących się ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego. Cele te Stowarzyszenie osiąga poprzez organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Stowarzyszenie stara się o środki finansowe pochodzące ze żródeł publicznych na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzież...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia Na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku jest grupowanie ludzi dobrej woli do działania na rzecz dzieci i osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych wywodzących się ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego. Cele te Stowarzyszenie osiąga poprzez organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Stowarzyszenie stara się o środki finansowe pochodzące ze żródeł publicznych na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wyniku ogłaszanych konkursów przez samorządy i instytucje rządowe Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 213.515,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 92.175,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 24.259,97 zł
Razem 329.949,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona