NIEZALEŻNE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE W KWIDZYNIE

Kwidzyn, Pomorskie, Warszawska 19
KRS: 0000011079 , NIP: 5811516875 , REGON: 170249390
star star star

Cele statutowe

CELEM TOWARZYSTWA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM TOWARZYSTWA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, ROZWIJANIE WŚRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ, KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBYWATELSKIEJ I ETYKI WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNASTWA, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWI...Rozwiń
CELEM TOWARZYSTWA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM TOWARZYSTWA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, ROZWIJANIE WŚRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ, KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBYWATELSKIEJ I ETYKI WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNASTWA, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWISKA NATURALNEGOCELEM TOWARZYSTWA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM TOWARZYSTWA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, ROZWIJANIE WŚRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ, KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBYWATELSKIEJ I ETYKI WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNASTWA, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWISKA NATURALNEGOCELEM TOWARZYSTWA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM TOWARZYSTWA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, ROZWIJANIE WŚRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ, KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OBYWATELSKIEJ I ETYKI WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNASTWA, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWISKA NATURALNEGO Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 103.014,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.000,00 zł
Razem 108.014,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku