STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO "LESZCZYNIACY" W ŚWIDNIKU

Świdnik, Lubelskie, Króla Pole 5
KRS: 0000011078 , NIP: 7132111332 , REGON: 430778459
star star star star

Cele statutowe

PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW NA RZECZ: -PODTRZYMANIA I POPULARYZOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH I LUDOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FOLKLORU WSI LUBELSKIEJ -EDUKACJI I WYCHOWANIA MŁODZIEŻY SZKOLENEJ W DUCHU MIŁOŚCI FOLKLORU I KULTURY NARODOWEJ, ROZBUDZANIA WRAŻLIWOŚCI NA WSZELKIE PRZEJAWY ESTETYKI RUCHU, GESTU, MUZYKI I SŁOWA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE, WSPÓŁPRACY I KOLEŻEŃSKOŚCI. STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI.-INICJOWA...Rozwiń
PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW NA RZECZ: -PODTRZYMANIA I POPULARYZOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH I LUDOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FOLKLORU WSI LUBELSKIEJ -EDUKACJI I WYCHOWANIA MŁODZIEŻY SZKOLENEJ W DUCHU MIŁOŚCI FOLKLORU I KULTURY NARODOWEJ, ROZBUDZANIA WRAŻLIWOŚCI NA WSZELKIE PRZEJAWY ESTETYKI RUCHU, GESTU, MUZYKI I SŁOWA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE, WSPÓŁPRACY I KOLEŻEŃSKOŚCI. STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI.-INICJOWANIE I ORGANIZOWANIE KONCERTÓW, WIDOWISK ZESPOŁU W MIEŚCIE ŚWIDNIKU, W KRAJU I ZA GRANICĄ; -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DOKUMENTALNEJ I ARCHIWALNEJ ZESPOŁU; -WYDAWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH I INFORMACYJNYCH; -INICJOWANIE I PUBLIKOWANIE OPRACOWAŃ MERYTORYCZNYCH Z DZIEDZINY FOLKLORU; -PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPULARYZOWANIA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU; -PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CELU ORGANIZOWANIU SPOTKAŃ, PRZEGLĄDÓW I KONCERTÓW ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH; -POMOC MERYTORYCZNĄ I RZECZOWĄ ORAZ KONSULTACJE ARTYSTYCZNE DLA ZESPOŁU; -ORGANIZOWANIE SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW ZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE ZE SZKOLNYM RUCHEM ARTYSTYCZNYM; -WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I INSTYTUCJAMI UPOWSZECHNIANIA KULTURY; -WSPÓŁPRACĘ W SKALI MIEDZYNARODOWEJ W DZIEDZINIE FOLKLORU Z UNESCO, COUNSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALES DE FOLKLORE ORAZ INTERNATIONALE ORGANISATION FUR VOLKSKUNST; -PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZEŃSTWA. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 180.081,68 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.200,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,12 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 210.281,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona