STOWARZYSZENIE "IDOKAN POLSKA"

Rzeszów, Podkarpackie, Cicha 2A/04
KRS: 0000010195 , NIP: 8191010372 , REGON: 690282490

Cele statutowe

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez działalność sportową i rekreacyjną, popularyzacja sztuk i sportów walki, praca wychowawcza z młodzieżą.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 37.415,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.193,07 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 213,23 zł
Razem 38.822,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego