KLUB SPORTOWY INWALIDÓW START SZCZECIN

M. Szczecin, Zachodniopomorskie, Litewska 20
KRS: 0000010009 , NIP: 8512022836 , REGON: 001356029
star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej. Klub kieruje swe działania do osób z niepełnosprawnością oraz do osób i instytucji z otoczenia osób z niepełnosprawnością. Określonymi działaniami Klub obejmuje także osoby dotknięte skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi - zwane w dalszych postano...Rozwiń
Celem Klubu jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej. Klub kieruje swe działania do osób z niepełnosprawnością oraz do osób i instytucji z otoczenia osób z niepełnosprawnością. Określonymi działaniami Klub obejmuje także osoby dotknięte skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi - zwane w dalszych postanowieniach adresatami świadczeń., ich integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania predyspozycji do grupowej samopomocy oraz wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym, a także zmiany stereotypu niepełnosprawności. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.116.864,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 900,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 9,96 zł
Pozostałe 38.533,29 zł
Razem 3.156.308,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona