TOWARZYSTWO SZKOLNE "LEŚNA GÓRA"

Gdańsk, Pomorskie, Pilotów 2
KRS: 0000008406 , NIP: 9570054523 , REGON: 190847223
star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa Szkolnego "Leśna Góra" jest wychowanie dzieci i młodzieży do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności osoby ludzkiej w duchu poszanowania praw człowieka i jego podstawowych wolności. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie miejsca, w którym te wartości mogą być realizowane. Takim miejsce jest właśnie szkoła. Ponadto celem Towarzystwa jest popularyzacja wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i rozwoju człowieka, realizowana przede wszystkim poprzez kształcenie nauczycieli i rod...Rozwiń
Celem Towarzystwa Szkolnego "Leśna Góra" jest wychowanie dzieci i młodzieży do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności osoby ludzkiej w duchu poszanowania praw człowieka i jego podstawowych wolności. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie miejsca, w którym te wartości mogą być realizowane. Takim miejsce jest właśnie szkoła. Ponadto celem Towarzystwa jest popularyzacja wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i rozwoju człowieka, realizowana przede wszystkim poprzez kształcenie nauczycieli i rodziców. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 80.188,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.520.253,31 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 260.782,21 zł
Razem 7.861.224,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona