FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Opole, Opolskie, Karola Szymanowskiego 1
KRS: 0000007685 , NIP: 7542098217 , REGON: 530877543
star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest: 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji (leczniczej, społecznej i zawodowej) osób niepełnosprawnych, w tym także: prowadzenie ośrodków całodobowej opieki, zapewnienie zakwaterowania krótkoterminowego, prowadzenie mieszkań treningowych i mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. 2. Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym...Rozwiń
Celem Fundacji jest: 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji (leczniczej, społecznej i zawodowej) osób niepełnosprawnych, w tym także: prowadzenie ośrodków całodobowej opieki, zapewnienie zakwaterowania krótkoterminowego, prowadzenie mieszkań treningowych i mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. 2. Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.160.339,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.026.299,16 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 4.069,42 zł
Pozostałe 1.303.654,35 zł
Razem 11.494.362,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona