AST FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT NIECHCIANYCH

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. ŻWIRKI I WIGURY 47
KRS: 0000006471 , NIP: 5222866116 , REGON: 017263380

Cele statutowe

Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony praw zwierząt , wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielania pomocy zwierzętom bezdomnych, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów statutowych. Współpraca z policją i strażą miejską w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt. Podejmowanie działań...Rozwiń
Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony praw zwierząt , wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielania pomocy zwierzętom bezdomnych, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów statutowych. Współpraca z policją i strażą miejską w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt. Podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebiezpieczne a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania i użytkowania przez człowieka. Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt domowych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 284.367,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 238.025,41 zł
Razem 522.393,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku