STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS

Lublin, Lubelskie, Kalinowszczyzna 46
KRS: 0000005227 , NIP: 7122603335 , REGON: 431260960
star star

Cele statutowe

• Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania • Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt • Kształtowanie wśród społeczeństwa idei umiłowania i wiedzy przyrody, ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: • współpracę ze schroniskami dla zwierząt • podejmowanie działań zapobiegających w zakresie ochrony zwierząt • współdziałanie z właściwymi organami państ...Rozwiń
• Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania • Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt • Kształtowanie wśród społeczeństwa idei umiłowania i wiedzy przyrody, ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: • współpracę ze schroniskami dla zwierząt • podejmowanie działań zapobiegających w zakresie ochrony zwierząt • współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie • współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu stosunku do zwierząt • prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych • organizowanie aukcji zwierząt ze schroniska • organizowanie dni dobroci dla zwierząt • inne działania na rzecz zwierząt • prowadzenie schronisk dla zwierząt Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Lubelski Animals” działaniem swym obejmuje obszar województwa lubelskiego. Czynnie współpracujemy z władzami gminy miejskiej w celu zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom w Lublinie. Do czasu znalezienia schronienia członkowie Stowarzyszenia pomagali w prowadzeniu azylu tymczasowego dla psów i kotów w pomieszczeniach otwartej przychodni. Tymczasowymi mieszkańcami azylu są chore dorosłe bezdomne psy i koty, które po wyleczeniu i wykastrowaniu są oddawane do adopcji. Opiekujemy się również małymi kociakami, które przyszły na świat w różnych miejscach: na działkach, w piwnicach i innych nieprzyjaznych dla nich. Maluszki są odrobaczane, szczepione i również oddawane do adopcji. Wszystkie koty oddawane są do adopcji na podstawie umowy adopcyjnej. W takich przypadkach pomagamy w znalezieniu nowych domów dla kotów i psów, propagując i organizując populacje bezdomnych zwierząt przez sterylizację i kastrację, które wykonywane są bezpłatnie dla zwierząt bezdomnych w naszej Przychodni Weterynaryjnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 682.179,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 472.926,56 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3,02 zł
Razem 1.155.108,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku