LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO

Przeworno, Dolnośląskie, Kolejowa 4/C
KRS: 0000004922 , NIP: 9141464539 , REGON: 932644546
star star star star star

Cele statutowe

Organizowanie i propagowanie wychowania fizycznego i sportu kwalifikowanego w zakładach pracy,placówkach oświatowych, instytucjach oraz wśród mieszkańców z terenu działnia klubu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 75.273,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 75.273,58 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona