REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN

Katowice, Śląskie, Panewnicka 234/F
KRS: 0000004562 , NIP: 6411899560 , REGON: 273180921

Cele statutowe

Wszechstronna pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom, opiekunom i specjalistom - bliżej określone w praragrafie 4 statutu. Szczegółowe realizacje celów określa paragraf 5 statutu.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.158,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 49.158,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku
Działalność zlecona