STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ RODZINY

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 11
KRS: 0000004368 , NIP: 7392760978 , REGON: 510620009
star star

Cele statutowe

1.Stała troska o wychowanie dzieci i młodzieży, obejmująca pełną formację ich osobowości, zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego. 2.Wpływanie na wychowawcze postawy rodziców i nauczycieli. 3. Wspomaganie rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania trudnościom wychowawczym, dydaktycznym, zagrożeniom społecznym i uzależnieniom. 4.Nauka samorządności. 5.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 6.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycj...Rozwiń
1.Stała troska o wychowanie dzieci i młodzieży, obejmująca pełną formację ich osobowości, zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego. 2.Wpływanie na wychowawcze postawy rodziców i nauczycieli. 3. Wspomaganie rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania trudnościom wychowawczym, dydaktycznym, zagrożeniom społecznym i uzależnieniom. 4.Nauka samorządności. 5.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 6.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7.Rozwój edukacji, oświaty i wychowania. 8.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 9.Promocja i organizacja wolontariatu. 10.Działalność na rzecz rodziny, jej prawidłowego rozwoju i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 11.Przeciwdziałanie zagrożeniom, uzależnieniom i patologiom społecznym. 12.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym i seniorów. 13.Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 724.108,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,55 zł
Pozostałe 83.975,91 zł
Razem 808.084,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku