ZIEMIA I MY CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Dąbrowa Górnicza, Śląskie, Gustawa Morcinka 4/Sp 29
KRS: 0000004050 , NIP: 6292199571 , REGON: 276682340

Cele statutowe

Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 46.877,74 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.667,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 3.326,52 zł
Razem 75.871,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona