STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "SZANSA"

Katowice, Śląskie, Mikołaja Kopernika 14
KRS: 0000003169 , NIP: 6342427118 , REGON: 277538503
star star

Cele statutowe

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1) Reprezentowanie interesów osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. Nasze działania są ukierunkowane na systematyczne poznawanie potrzeb i problemów rodzin osób z Zespołem Downa oraz szukanie sposobów ich rozwiązywania. 2) Otaczanie efektywną opieką osób z zespołem Downa. Reagujemy na aktualne potrzeby naszych podopiecznych organizując dodatkowe zajęcia terapeutyczne oraz rozwijające ich zainteresowania i pasje. 3) Integracja osób z zespołem Downa z r...Rozwiń
Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1) Reprezentowanie interesów osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. Nasze działania są ukierunkowane na systematyczne poznawanie potrzeb i problemów rodzin osób z Zespołem Downa oraz szukanie sposobów ich rozwiązywania. 2) Otaczanie efektywną opieką osób z zespołem Downa. Reagujemy na aktualne potrzeby naszych podopiecznych organizując dodatkowe zajęcia terapeutyczne oraz rozwijające ich zainteresowania i pasje. 3) Integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa, Od chwili założenia Stowarzyszenia staramy się integrować osoby z zespołem Downa z resztą społeczeństwa, poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Sami jako Stowarzyszenie organizujemy podobne wydarzenia w ramach naszej działalności. 4) Udzielanie pomocy mającej na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju psychicznego i fizycznego osobom z zespołem Downa. Organizujemy wspólne aktywności dla Osób z Zespołem Downa i ich rodzin, spotkania integracyjne, warsztaty, zajęcia sportowe i kulturalne. W ramach zajęć grupowych prowadzimy zajęcia kulinarne i krawieckie. Organizujemy różne formy wypoczynku, wyjazdy, obozy i wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 222.173,75 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 51.195,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 485,24 zł
Pozostałe 2,21 zł
Razem 273.856,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona