JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE

Jarocin, Wielkopolskie, Przemysłowa 1
KRS: 0000002928 , NIP: 6172013836 , REGON: 250500163
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest : 1) powołanie i zorganizowanie na terenie działania zespołu szkół społecznych, w skład którego wejdą szkoły stopnia podstawowego, gimnazjalnego, licealnego ogólnokształcącego, policealnego. 2) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, 3) zapewnienie środków na działalność i rozwój zespołu szkół społecznych, 4) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.373,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 22.784,74 zł
Razem 31.158,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego