RUDZKIE KONTO POMOCY

Ruda Śląska, Śląskie, Markowej 22
KRS: 0000002681 , NIP: 6411274015 , REGON: 270105422
star star

Cele statutowe

Podstawowym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną. Stowarzyszenie wspiera działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzglę...Rozwiń
Podstawowym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną. Stowarzyszenie wspiera działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób ubogich, bezdomnych, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, seniorów, cudzoziemców, osadzonych, oraz wszystkich, którzy nie potrafią sobie radzić z problemami dnia codziennego. Stowarzyszenie upowszechnia, organizuje i prowadzi nieodpłatną mediację jako polubowny sposób załatwiania sporów. Organizacja działalność swoja kieruje również na rzecz ochrony interesów konsumentów, upowszechniania równych praw kobiet i mężczyzn, a także promocję i organizację wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz dobra wspólnego poprzez oddziaływanie na świadomość społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego i działania na rzecz ochrony środowiska. Cele działania stowarzyszenia mieszczą się w obrębie zadań publicznych i są wykonywane nieodpłatnie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 314.539,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 233,73 zł
Pozostałe 16.375,45 zł
Razem 331.148,18 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona