SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Gliwice, Śląskie, Słowackiego 58 B
KRS: 0000002643 , NIP: 6311079194 , REGON: 271963435

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Udzielana pomoc dotyczy zwłaszcza zapobiegania niepełnosprawności poprzez wczesną interwencję oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno - edukacyjno-opiekuńcze, prowadzące do jak najpełniejszej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Zadania • wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole (NP) • realiz...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Udzielana pomoc dotyczy zwłaszcza zapobiegania niepełnosprawności poprzez wczesną interwencję oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno - edukacyjno-opiekuńcze, prowadzące do jak najpełniejszej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Zadania • wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole (NP) • realizowanie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (GORW) • prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka • prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i terapii • współpraca z rodziną • współpraca z innymi placówkami • prowadzenie terapii w ramach NFZ – współpraca z GOAR Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.397.584,61 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 457.751,51 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 20.451,36 zł
Pozostałe 5.973.750,16 zł
Razem 8.849.537,64 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona