KLUB ŻEGLARSKI "ORKAN"

Mielec, Podkarpackie, Mickiewicza 2
KRS: 0000002503 , NIP: 8171848592 , REGON: 830475663

Cele statutowe

1. Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich formach 2. Popularyzacja żeglarstwa i turystyki wodnej 3. Krzewienie żeglarstwa wśród młodzieży 4. Organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci 5. Upowszechnianie sportów wodnych 6. Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne 7. Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraj...Rozwiń
1. Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich formach 2. Popularyzacja żeglarstwa i turystyki wodnej 3. Krzewienie żeglarstwa wśród młodzieży 4. Organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci 5. Upowszechnianie sportów wodnych 6. Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne 7. Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 52.623,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,36 zł
Razem 52.623,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona