FUNDACJA NA RZECZ LUDZI OSAMOTNIONYCH "SREBRNE LATA"

Poznań, Wielkopolskie, Rodawska 16A
KRS: 0000002163 , NIP: 7822205849 , REGON: 634170091

Cele statutowe

Cele i zasady działania Fundacji 1.Celem Fundacji jest: 1.utworzenie domu całodobowego pobytu dla osób starszych oraz prowadzenie jego działalności 2.utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych wraz z klubem seniora c. rehabilitacja dla podopiecznych Fundacji d. zorganizowanie odpłatnej rehabilitacji ogólnodostępnej 3.zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów , pracowników sezonowych lub in...Rozwiń
Cele i zasady działania Fundacji 1.Celem Fundacji jest: 1.utworzenie domu całodobowego pobytu dla osób starszych oraz prowadzenie jego działalności 2.utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych wraz z klubem seniora c. rehabilitacja dla podopiecznych Fundacji d. zorganizowanie odpłatnej rehabilitacji ogólnodostępnej 3.zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów , pracowników sezonowych lub innych osób 2.Fundacja realizuje cel utworzenia Domu dla osób starszych między innymi poprzez : 2.wykreślono b. Budowę nowego Domu dla osób starszych zgodnie z przepisami prawa c. Zagospodarowanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność Domu d. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz jej zarejestrowania w Rejestrze Wojewody Wielkopolskiego 2.Przedmiotem działalności pożytku publicznego fundacji jest: 3.wykreślono 4.ochrona i promocja zdrowia. c. wykreślono d. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. e. działalność kulturalna na rzecz seniorów f. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.391,69 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 67,52 zł
Pozostałe 228.948,01 zł
Razem 232.407,22 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona