TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W RACIBORZU

RACIBÓRZ, Śląskie, WCZASOWA 3
KRS: 0000001895 , NIP: 6391039907 , REGON: 003560018

Cele statutowe

Cele statutowe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu: 1) kultywowanie tradycji i historii niemieckiej, 2) rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmierzając przez to do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków Stowarzyszenia, 3) popularyzację literatury i prasy niemieckiej, 4) reprezentowania potrzeb społecznych i kulturalnych członków Stowarzyszenia wobec władz, 5) uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym, 6) prowadzenie działalnośc...Rozwiń
Cele statutowe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu: 1) kultywowanie tradycji i historii niemieckiej, 2) rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmierzając przez to do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków Stowarzyszenia, 3) popularyzację literatury i prasy niemieckiej, 4) reprezentowania potrzeb społecznych i kulturalnych członków Stowarzyszenia wobec władz, 5) uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym, 6) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.396.134,86 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 410.671,27 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 364,20 zł
Pozostałe 277.439,82 zł
Razem 4.084.610,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona