MIEJSKI KLUB SZACHOWY W RYBNIKU

Rybnik, Śląskie, Powstańców Śląskich 40/42
KRS: 0000001164 , NIP: 6422458718 , REGON: 273371160

Cele statutowe

1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, poprzez: a) popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) skupianie sympatyków Klubu w aktywną i twórczą organizację, działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczeństwa, c) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, d) szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszk...Rozwiń
1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, poprzez: a) popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) skupianie sympatyków Klubu w aktywną i twórczą organizację, działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczeństwa, c) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, d) szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami dydaktycznymi, e) organizowanie imprez szachowych dla dzieci i młodzieży, f) rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień. 2. Klub realizuje swoje cele przez: a) współdziałanie z terenową administracją rządową, władzami samorządu lokalnego innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w realizacji tych celów i zadań, b) organizowaniem imprez sportowych oraz branie czynnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje, c) organizowanie sparingów, treningów, szkoleń członków Klubu, dzieci i młodzieży oraz trenerów, d) wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Klubu w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, e) delegowanie zawodników do udziału w zawodach indywidualnych i drużynowych, f) współpracowanie ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi, g) prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportowej rywalizacji, h) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnie z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji statutowej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 140.385,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 140.385,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona