ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" RZESZÓW

Rzeszów, Podkarpackie, Hetmańska 69
KRS: 0000000898 , NIP: 8130268550 , REGON: 001084370
star star

Cele statutowe

1. Celem zks stal rzeszów jest stworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego, wychowanie młodzieży poprzez uprawianie sportu, stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji dla swoich członków, promocja miasta rzeszowa, województwa podkarpackiego i Polski, 2. Dla osiągnięcia tych celów klub prowadzi sekcje: a. Akrobatyki sportowej, b. Bokserską, c. Kolarską, d. Piłki nożnej, e. Skoków do wody, f. Zapasów, g. Żużlową, 3. Klub organizuje treningi i zawody sportowe, zgrupowania i obozy dla dz...Rozwiń
1. Celem zks stal rzeszów jest stworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego, wychowanie młodzieży poprzez uprawianie sportu, stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji dla swoich członków, promocja miasta rzeszowa, województwa podkarpackiego i Polski, 2. Dla osiągnięcia tych celów klub prowadzi sekcje: a. Akrobatyki sportowej, b. Bokserską, c. Kolarską, d. Piłki nożnej, e. Skoków do wody, f. Zapasów, g. Żużlową, 3. Klub organizuje treningi i zawody sportowe, zgrupowania i obozy dla dzieci i młodzieży, 4. Klub zapewnia odpowiednią bazę techniczną i sportową oraz warunki finansowe, kadry trenerów i instruktorów, 5. Klub współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz sponsorami wspomagającymi działalność zks stal rzeszów, 6. Klub tworzy fundacje lub spółki oraz wnosi udziały do innych podmiotów gospodarczych, 7. Klub propaguje zdrowy styl życia oraz przeciwdziała alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym, 8. Zks stal prowadzi działalność gospodarczą według określonych zasad obowiązujących w kraju a uzyskany dochód w całości zostaje przeznaczony na działalność statutową klubu, 9. Klub organizuje dofinansowanie akcji oświatowo - wychowawczych oraz akcji z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 701,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 84.589,72 zł
Razem 85.290,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza