STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO "ZIELONA MYŚL"

Gdynia, Pomorskie, Goska 18 K
KRS: 0000050294 , NIP: 5832760600 , REGON: 192611826
star

Cele statutowe

Przeciwdziałanie dyskryminacji i działania na rzecz integracji społecznej w tym osób dorosłych, dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.391,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 440,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 560,00 zł
Razem 3.391,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego