OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, Dolnośląskie, Teatralna 16/20
KRS: 0000046695 , NIP: 8971632416 , REGON: 001092270
star star star

Cele statutowe

Celami i zadaniami OSP-ORW są: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z środowiskiem wodnym oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, administracją państwową, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) ratownictwo wodne i nurkowe podczas akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń, 3)...Rozwiń
Celami i zadaniami OSP-ORW są: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z środowiskiem wodnym oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, administracją państwową, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) ratownictwo wodne i nurkowe podczas akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń, 3) inne czynności ratownicze i pomocnicze związane wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego i umiejętności ratowników stowarzyszenia, 4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi, 5) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, a dotyczących w szczególności szkolenia nurkowego, ratownictwa nurkowego i wodnego, bezpieczeństwa na terenach nadwodnych, ochrony środowiska wodnego, 7) działania na rzecz ochrony środowiska, 8) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1. 9) prowadzenie szkolenia specjalistycznego wg. odrębnych przepisów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 129.113,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 129.113,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona