AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI

Katowice, Śląskie, Łabędzia 6
KRS: 0000046434 , NIP: 6340197387 , REGON: 000850550
star star

Cele statutowe

Do zasadniczych celów Klubu należą: 1) krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wyczynowych i popularnych oraz krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej, 3) organizowanie zawodów: sportowych samochodowych, motocyklowych, kartingowych i innych imprez, 4) ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowanych, a szczególnie swoich czło...Rozwiń
Do zasadniczych celów Klubu należą: 1) krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wyczynowych i popularnych oraz krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej, 3) organizowanie zawodów: sportowych samochodowych, motocyklowych, kartingowych i innych imprez, 4) ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowanych, a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie innej działalności w zakresie motoryzacji, 5) popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi, 6) propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie w tym zakresie, 7) podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi i zachowania się na drogach. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.594,72 zł
Działalność Gospodarcza 1.417.099,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.146.896,12 zł
Razem 2.570.589,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona