KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

Warszawa, Mazowieckie, Ludwika Pasteura 7/108A-111
KRS: 0000044710 , NIP: 5212966282 , REGON: 001090695
star star star

Cele statutowe

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem instytucji, organizacji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi lub na rzecz dzieci. W sposób szczególny Fundusz wspiera edukację dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej podejmując działania zmierzające do stworzenia im warunków do p...Rozwiń
Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem instytucji, organizacji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi lub na rzecz dzieci. W sposób szczególny Fundusz wspiera edukację dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej podejmując działania zmierzające do stworzenia im warunków do pełnego rozwoju, na miarę posiadanych uzdolnień. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.659.221,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 59.674,24 zł
Pozostałe 286,92 zł
Razem 3.719.182,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona