RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH "SOLIS RADIUS" W RZESZOWIE

Rzeszów, Podkarpackie, Goździkowa 11B
KRS: 0000043032 , NIP: 8133115580 , REGON: 690703158
star star star

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest : 1) realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych; 2) kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym; 3) realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności u osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych (tzn.: u osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i bez orzeczenia) poprzez diagnostykę...Rozwiń
1. Celem Stowarzyszenia jest : 1) realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych; 2) kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym; 3) realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności u osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych (tzn.: u osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i bez orzeczenia) poprzez diagnostykę i kompleksową rehabilitację w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób; 4) wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 - 3. 5) świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych; 6) prowadzenie placówek niepublicznych zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004; nr 256; poz. 2572 z późn.zm.). 2. Program ten jest wyłączną statutową działalnością stowarzyszenia. 3. Działalność określona w ust. 1 jest prowadzona również na rzecz członków stowarzyszenia, którzy posiadają na utrzymaniu dzieci w wieku rozwojowym i osoby, wymagające terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.904.138,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 205.160,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 290.775,40 zł
Razem 6.400.074,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne