"FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ"

Janice, Dolnośląskie, Janice 16
KRS: 0000041185 , NIP: 6161366985 , REGON: 230436423
star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie ośrodka zwanego „ wioską franciszkańską”, który będzie miejscem doświadczenia życia w duchu św. Franciszka z Asyżu oraz miejscem podejmowania konkretnych działań charytatywnych, społecznych, ekologicznych, edukacyjnych i wychowawczych wobec różnych osób i grup społecznych szczególnie zaś wobec najuboższych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. prowadzenie ośrodka rekolekcyjno-edukacyjnego w duchu chrześcijańskim i franciszkańskim; 2. prowadzen...Rozwiń
Celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie ośrodka zwanego „ wioską franciszkańską”, który będzie miejscem doświadczenia życia w duchu św. Franciszka z Asyżu oraz miejscem podejmowania konkretnych działań charytatywnych, społecznych, ekologicznych, edukacyjnych i wychowawczych wobec różnych osób i grup społecznych szczególnie zaś wobec najuboższych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. prowadzenie ośrodka rekolekcyjno-edukacyjnego w duchu chrześcijańskim i franciszkańskim; 2. prowadzenie działalności charytatywnej jako służby dla najuboższych oraz pomoc i wspieranie takiej działalności prowadzonej przez innych, głównie przez Młodzież Franciszkańską i Franciszkański Zakon Świeckich; 3. organizowanie kursów i dokształceń o tematyce życia duchowego oraz o tematyce społecznej i ekologicznej; 4. prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee Fundacji; 5. wspieranie rodziny w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej, społecznej oraz patologicznej; 6. prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym; 7. organizowanie ruchu społecznego wokół idei Fundacji; 8. współpracę z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 150.348,86 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 117.727,40 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.358,72 zł
Razem 270.434,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona