PARAFIALNY KLUB SPORTOWY"JEDNOŚĆ"W PALEŚNICY

Paleśnica, Małopolskie, Paleśnica 141
KRS: 0000038748 , NIP: 8691630853 , REGON: 850473849

Cele statutowe

Dążenie do powstania i rozwoju bazy sportowej w rejonie działania -popularyzowanie sportu w środowisku działania -rozwój dyscyplin sportowych wymienionych w statucie -czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym rejonu -przeciwdziałanie patologiom społecznym,prowadzenie działalności profilaktycznej
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 48.343,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.086,97 zł
Razem 49.430,37 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona