STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cieszyn, Śląskie, Srebrna 4
KRS: 0000037729 , NIP: 5481631023 , REGON: 070767448
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym: 1. Zrzeszenie osób niepełnosprawnych. 2. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej, prawnej i in. członków Stowarzyszenia, zmierzające do poprawy warunków życiowych ich i ich rodzin. 3. Inicjowanie, organizowanie i popularyzacja przedsięwzięć o charakterze rehabilitacyjnym. 4. Popularyzacja idei integracji i akceptacji wewnątrz środowiska niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych ze społecznością osób pełnosprawnych. 5. Popu...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym: 1. Zrzeszenie osób niepełnosprawnych. 2. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej, prawnej i in. członków Stowarzyszenia, zmierzające do poprawy warunków życiowych ich i ich rodzin. 3. Inicjowanie, organizowanie i popularyzacja przedsięwzięć o charakterze rehabilitacyjnym. 4. Popularyzacja idei integracji i akceptacji wewnątrz środowiska niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych ze społecznością osób pełnosprawnych. 5. Popularyzacja aktywności i kreatywności życiowej, jako form wspomagających procesy integracyjne niepełnosprawnych. 6. Pomoc osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 7. Promowanie wśród niepełnosprawnych sportu, turystyki, rekreacji i innych aktywnych form wypoczynku, jako elementów pobudzających samodzielność i kreatywność. 8. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych na organizację obiektów i urządzeń kultury fizycznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.273,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 106.125,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 58.535,64 zł
Razem 182.933,64 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona