LUDOWY KLUB SPORTOWY "MORDARKA"

Mordarka, Małopolskie, Mordarka
KRS: 0000037190 , NIP: 7371909613 , REGON: 490481988

Cele statutowe

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypracowanie lub poprawa kondycji fizycznej i psychicznej oraz rozwój stosunków społecznych i osiąganie wyników sportowych. 2. Ochrona i promocja zdrowia poprzez uprawianie sportu. 3. Działalność o charakterze sportowym wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez sport. 5. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza poprzez obozy sportowe. 6. Upowszechnianie...Rozwiń
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypracowanie lub poprawa kondycji fizycznej i psychicznej oraz rozwój stosunków społecznych i osiąganie wyników sportowych. 2. Ochrona i promocja zdrowia poprzez uprawianie sportu. 3. Działalność o charakterze sportowym wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez sport. 5. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza poprzez obozy sportowe. 6. Upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport. 7. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani poprzez profilaktykę sportową. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 125.656,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 125.656,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona