GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE

Giżycko, Warmińsko-mazurskie, Moniuszki 26
KRS: 0000036454 , NIP: 8451669330 , REGON: 790373290
star star

Cele statutowe

CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, ROZWIJANIE WŚRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ , W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWISKA NATURALNEGO. W DZIAŁANIACH STATUTOWYCH STOWARZYSZENI...Rozwiń
CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA JAKO RACJONALNEJ FORMY WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,STWARZANIE OBYWATELOM, W TYM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, ROZWIJANIE WŚRÓD NICH UMIŁOWANIA PRZYRODY I KRZEWIENIA ZASAD GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ , W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWISKA NATURALNEGO. W DZIAŁANIACH STATUTOWYCH STOWARZYSZENIE BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁO Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNYMI ORGANIZACJAMI, A W ZAKRESIE OCHRONY WÓD Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ RYBACKĄ , POPRZEZ POWOŁANĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, SPOŁECZNĄ STRAŻĄ RYBACKĄ. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.570,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 94.870,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.183,30 zł
Razem 110.623,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego