TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH

Więckowice, Małopolskie, Słoneczna 3
KRS: 0000035480 , NIP: 9442040509 , REGON: 356332516
star

Cele statutowe

Wspieranie zadań statutowych domu pomocy społecznej w więckowicach, - niesienie pomocy osobom potrzebującym, - pozyskiwanie środków na rzecz domu pomocy społecznej w więckowicach, - rozwijanie i propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, - wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób , starszych,niepełnosprawnych,upośledzonych umysłowo i przewlekle chorych, - wszechstronne propagowanie metod i technik usprawniania i rehabilitac...Rozwiń
Wspieranie zadań statutowych domu pomocy społecznej w więckowicach, - niesienie pomocy osobom potrzebującym, - pozyskiwanie środków na rzecz domu pomocy społecznej w więckowicach, - rozwijanie i propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, - wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób , starszych,niepełnosprawnych,upośledzonych umysłowo i przewlekle chorych, - wszechstronne propagowanie metod i technik usprawniania i rehabilitacji, - szerzenie profilaktyki zdrowotnej, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz społecznie wykluczonych, a w szczególności w formie opieki, terapii i rehabilitacji społecznej Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.094,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 21.094,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona