FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA

Kielce, Świętokrzyskie, Sienna 5
KRS: 0000035377 , NIP: 6570387140 , REGON: 290524103
star star

Cele statutowe

Wspieranie oraz prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących, chorych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Wspieranie oraz organizowanie i prowadzenie domów dla bezdomnych, domów starców, domów samotnej matki, przedszkoli. Wspieranie oraz prowadzenie tanich kuchni oraz udzielanie innych form pomocy pozbawionym środków do życia. Szeroko pojęta pomoc dla ludzi bezradnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowywanie i organiz...Rozwiń
Wspieranie oraz prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących, chorych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Wspieranie oraz organizowanie i prowadzenie domów dla bezdomnych, domów starców, domów samotnej matki, przedszkoli. Wspieranie oraz prowadzenie tanich kuchni oraz udzielanie innych form pomocy pozbawionym środków do życia. Szeroko pojęta pomoc dla ludzi bezradnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowywanie i organizowanie miejsc pracy i stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie pomocy w znalezieniu dla nich miejsc pracy. Opieka nad młodzieżą bez zawodu i bez pracy oraz przysposobienie jej do życia zawodowego poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i prowadzenie wśród niej różnych form działalności wychowawczej. Popieranie i wyzwalanie inicjatyw gospodarczych. Prowadzenie innych form działalności zgodnych z duchem katolickiej nauki społecznej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.848.460,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.208.431,48 zł
Działalność Gospodarcza 3.631,19 zł
Przychody Finansowe 28.731,35 zł
Pozostałe 284.621,62 zł
Razem 11.373.876,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona