STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ

Lipusz, Pomorskie, Młyńska 12
KRS: 0000032779 , NIP: 5911546462 , REGON: 192600248

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Lipusz i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie, między innymi poprzez: - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu, - upowszechniania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie edukacji i informacji, a w szczególności ułatwienia społeczności Gminy Lipusz dost...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Lipusz i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie, między innymi poprzez: - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu, - upowszechniania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie edukacji i informacji, a w szczególności ułatwienia społeczności Gminy Lipusz dostępu do Internetu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 173.046,99 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 173.046,99 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona