POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

Poznań, Wielkopolskie, Os. Rusa 55
KRS: 0000031654 , NIP: 7781350772 , REGON: 631038238
star star star star

Cele statutowe

Edukacja i wzrost świadomości: 1. promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej 2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu 3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej Bezpośrednia pomoc chorym i ich rodzinom: 1. poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych...Rozwiń
Edukacja i wzrost świadomości: 1. promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej 2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu 3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej Bezpośrednia pomoc chorym i ich rodzinom: 1. poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych 2. pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich 3. działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi 4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym wszelkich schorzeń prowadzących do niepełnosprawności 5. prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i osób bliskich, również w okresie żałoby Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.053.574,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 72.269,19 zł
Działalność Gospodarcza 484.507,99 zł
Przychody Finansowe 79.846,61 zł
Pozostałe 1.621.603,90 zł
Razem 3.311.802,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona