KWIATONOWICKIE STOWARZYSZENIE "HOMINI"

Kwiatonowice, Małopolskie, Kwiatonowice 21
KRS: 0000029354 , NIP: 7381871415 , REGON: 492047440
star star star star star

Cele statutowe

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Kwiatonowic i okolic. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach. 3. Zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji oświatowej i samorządowej dotyczących szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 4. Zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 5. Działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej...Rozwiń
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Kwiatonowic i okolic. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach. 3. Zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji oświatowej i samorządowej dotyczących szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 4. Zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 5. Działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. 6. Promowanie oraz organizowanie wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 184.548,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 184.548,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona