STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLTECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Poznań, Wielkopolskie, Pl.m.skłodowskiej - Curie 5
KRS: 0000024372 , NIP: 7831427035 , REGON: 631046462

Cele statutowe

1. Skupianie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji zawodu i zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i rozwijania kultury Polskiej. 2. Organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków. 3. Utrzymywanie łączności absolwentów z politechniką poznańską i działalność dla jej dalszego rozwoju. 4. Organizowanie pomocy materialnej dla członków, rodzin po zmarłych członkach stowarzyszenia oraz studentów i pracowników polite...Rozwiń
1. Skupianie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji zawodu i zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i rozwijania kultury Polskiej. 2. Organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków. 3. Utrzymywanie łączności absolwentów z politechniką poznańską i działalność dla jej dalszego rozwoju. 4. Organizowanie pomocy materialnej dla członków, rodzin po zmarłych członkach stowarzyszenia oraz studentów i pracowników politechniki poznańskiej. 5. Promocja i propagowanie osiągnięć oraz potrzeb politechniki poznańskiej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.287,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 3.558,00 zł
Razem 7.845,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego